Biogas, Kina

Underjordisk tank, der indfanger metangas fra svineafføring, som via rør er forbundet med en gasbrænder i køkkenerne, så landsbybeboerne undgår brug af kul og træ til madlavning.

No items found.

Biogasanlæg, Kina

Projektet hjælper bønder i ekstrem fattigdom med at få bygget private biogasanlæg. Anlægget er i grove træk en gylletank under jorden, hvor bønderne kan skylle deres svins afføring ned i. I tanken afgiver afføringen metangas, som via rør kobles til et gasblus i køkkenet. I stedet for at sive ud i atmosfæren som en drivhusgas, afbrændes metanen nu og erstatter dermed også brugen af kul og træ til madlavning.

Når afføringen er afgasset og nedbrudt kan den bruges som gødning på bøndernes marker. Men det har også en lang række sociale fordele og gør en kæmpe forskel i bøndernes liv.

De skal ikke bruge store summer penge på at købe kul, og skal ikke stå i røgen fra deres ildsted hele dagen. De slipper også for ildelugten fra deres dyrs afføring som forrådner i stalden.

Oven I det får de gødning som kan erstatte den kunstgødning, de er afhængige af, og som de til tider også kan sælge, hvilket både gavner deres økonomi og den lokale biodiversitet, giver bedre afkast fra markerne m.m. (det er et fænomen at man “svitser” muldjorden ved overforbrug af kunstgødning). Miljøet får også gavn af den reducerede fældning af træer som følge af en ny ren energikilde, samt at griseafføringen ikke længere bliver dumpet i nærliggende søer og floder (som man til dels gjorde før), hvilket gav inficerede vandkilder og sygdom.

Projektet henvender sig eksklusivt til de fattigste af de fattigste og bekæmper på den måde ulighed, både ved at give familierne flere penge mellem hænderne og ved at skabe en masse jobs i lokalmiljøet (der er kommet omkring 7,500 nye jobs som følge af projektet). Da det især er kvinder, som står for indsamling af brænde og for madlavning, er det også især kvinder, som får gavn af den sparede tid og det drastigt forbedrede indeklima.

Kvitteringer

Bemærk venligst, at nogle af vores kvitteringer har vores gamle navn "RenSti" som køber.
No items found.

Garanteret klimakompensation

Klimakreditter fra certificerede og troværdige projekter

Som enkeltperson kan det være ganske vanskeligt at finde projekter, der sælger CO2-kreditter i små mængder, der udligner en enkelt persons CO2-udledning. Det kan ofte være lidt af en jungle at navigere markedet for CO2-kreditter, på grund af dyre forhandlere og ikke-certificerede projekter.

Hos Climaider udvælger vi udelukkende projekter, der er verificeret af de strengeste branchestandarder: Gold Standard og Verified Carbon Standard.

Ved at samle vores medlemmers bidrag hver måned, er vi i stand til at købe store mængder af kreditter direkte fra projekterne, og dermed skære dyre mellemmænd fra. Desuden betyder det også, at processen bliver mere transparent for dig. Derfor kan du kan til enhver tid vide dig sikker på, at pengene går direkte til klimaprojekterne.

Gold StandardVerified Carbon Standard

Genplantning af træer

Ud over klimakompensation, planter du også 15 træer for hvert ton CO2, du kompenserer.

Eden Reforestation Projects

Eden Reforestation Projects er en non-profit, der har plantet mere end 300 millioner træer siden 2004.

De har opnået en Platinum status hos GuideStar (en amerikansk organisation, der vurderer og rangerer non-profit), er en officiel FN-partner og opererer i henhold til deres metoder for genplantning af tabte naturområder.

Læs Mere

Start din klimakamp i dag!

Beregn dit CO2-aftryk