Opfangning af metan, Kina

Metangasanlægget Everbright i Kina opfanger drivhusgasser fra en losseplads, og omdanner gasserne til vedvarende energi for det lokale samfund.

No items found.

Metanindfangning, Kina

Når skrald efterlades i store bunker til deponi, nedbrydes det langsomt. Som skraldet rådner frigiver det drivhusgasser som CO2 og metan til atmosfæren.

Metan er en drivhusgas, der virker 20-100 gange kraftigere end CO2, hvilket vil sige, at hvert ton metan opvarmer jorden lige så meget som mindst 20 ton CO2. Det er derfor enormt vigtigt at undgå at udlede metan. Det er dette projekt dog med til at løse.

Fra metangas til vedvarende energi

I Kina vokser befolkningen så hurtigt, at det giver kæmpe problemer med skrald. Derfor efterlades meget organisk affald til deponi, og dette udleder enorme mængder metan og CO2. Dagen lang siver de potente drivhusgasser op fra bunkerne af affald og direkte ud i atmosfæren.

Som medlem af Climaider kan du støtte driften af et anlæg, der direkte indfanger metanen, og bruger det til at lave vedvarende energi, i stedet for bare at lukke det ud i atmosfæren, og derved opvarme vores jordklode.

137.000 tons CO2e fjernet hvert år

Ved at tildække beholderen med affald, suges gasserne gennem rør til en motor, som omdanner de skadelige gasser til vedvarende energi og undgår, at de udledes til atmosfæren. Energien sendes tilbage i elnettet, og forsyner befolkningen i Suzhou med grøn energi.

Det er altså en maskine, som direkte suger drivhusgasserne ud af luften og omdanner dem til energi! Anlægget ligger i Jiangsu provinsen tæt ved Suzhou, hvor kun 0,57% af strømmen kommer fra vedvarende energi.

Ud over at projektet hvert år undgår, hvad der svarer til ca. 137.000 ton CO2 (mere end 8.000 danskeres årlige udledning), bidrager det også med gode jobs til lokalbefolkningen, støtter bedre uddannelsesmuligheder og undgår ubehagelig og potentielt skadelig lugt og luftforurening.

Kvitteringer

Bemærk venligst, at nogle af vores kvitteringer har vores gamle navn "RenSti" som køber.
No items found.

Garanteret klimakompensation

Klimakreditter fra certificerede og troværdige projekter

Som enkeltperson kan det være ganske vanskeligt at finde projekter, der sælger CO2-kreditter i små mængder, der udligner en enkelt persons CO2-udledning. Det kan ofte være lidt af en jungle at navigere markedet for CO2-kreditter, på grund af dyre forhandlere og ikke-certificerede projekter.

Hos Climaider udvælger vi udelukkende projekter, der er verificeret af de strengeste branchestandarder: Gold Standard og Verified Carbon Standard.

Ved at samle vores medlemmers bidrag hver måned, er vi i stand til at købe store mængder af kreditter direkte fra projekterne, og dermed skære dyre mellemmænd fra. Desuden betyder det også, at processen bliver mere transparent for dig. Derfor kan du kan til enhver tid vide dig sikker på, at pengene går direkte til klimaprojekterne.

Gold StandardVerified Carbon Standard

Genplantning af træer

Ud over klimakompensation, planter du også 15 træer for hvert ton CO2, du kompenserer.

Eden Reforestation Projects

Eden Reforestation Projects er en non-profit, der har plantet mere end 300 millioner træer siden 2004.

De har opnået en Platinum status hos GuideStar (en amerikansk organisation, der vurderer og rangerer non-profit), er en officiel FN-partner og opererer i henhold til deres metoder for genplantning af tabte naturområder.

Læs Mere

Start din klimakamp i dag!

Beregn dit CO2-aftryk